1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Vinova

Go Vap, Ho Chi Minh
Outsourcing
1-50
136
  • Anonymous  mạo danh  ( Fake )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Công ty củ lồn, lương thì bèo bọt, không bao giờ chịu tuyển người có kinh nghiệm. Chỉ chăm chăm đi tuyển mấy đứa chưa có kinh nghiệm. Tội nhất là mấy đứa fresher, tuyển vô không nhận được 1 đồng nào trong 2 tháng thực tập. Thực tập xong nếu được nhận thì bắt kí hợp đồng ràng buộc phải làm trong thời gian bao nhiêu. Nếu không hoàn thành hợp đồng thì bị đền phí đào tạo.