1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Vinova

Go Vap, Ho Chi Minh
Outsourcing
1-50
136
  • Anonymous  mạo danh  ( NullPointerException )  với tư cách là: vl
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Môi trường năng động, thoải mái, nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Chế độ lương, thưởng, OT tốt. Mọi người đều rất vui vẻ, hoà đồng, nhiều hoạt động để training, giải trí... Được Macbook Pro. Được làm việc và tiếp xúc với các xu hướng công nghệ mới nhất, được phát triển và vận hành các hệ thống lớn.