1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Vinova

Go Vap, Ho Chi Minh
Outsourcing
1-50
136
  • Anonymous  mạo danh  ( batman )  với tư cách là: bảo vệ
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Nhân viên thấy ngày càng đông, văn phòng sáng sửa, thoáng và thoải mái lắm. Lúc trước ngày đầu nhận việc vào nhìn công ty cũng khá khớp và bỡ ngỡ, cũng may có supervisor và lead nhiệt tình nên cũng đỡ. Được học hỏi nhiều cái, có những vấn đề trước khi vào công ty chưa rõ ràng giờ thì nắm rõ rồi, có sếp thân thiện hay giúp đỡ nhân viên nên khá là vui vẻ Chưa OT nên chưa thể đánh giá chính xác được, nhưng theo mình thấy thì không về trễ như các công ty khác.