1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Vinova

Go Vap, Ho Chi Minh
Outsourcing
1-50
136
  • Anonymous  mạo danh  ( Ẩn danh )  với tư cách là: Dev quèn
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Môi tr công ty chủ yếu tuyển sinh viên để trả nhân công thấp. Mình khuyên các bạn sv mới vào thì nên xem xét năng lực bản thân và mức lương để tiếp tục gắn bó. K thì té. Giám đốc đa cấp, k có tình